Hệ thống thông minh trong xã hội

Các hệ thống quản lý bệnh viên, quản lý dữ liệu, quản lý đỗ xe, bến xe …