Outsource Phần mềm

Gia công phần mềm theo các yêu cầu của khách hàng, các module, function theo đặt hàng của các bên.